FÖR OSS SOM ÄLSKAR BAGIS!

KOLLA IN DET HÄR:

http://www.bagisbloggen.se/

http://www.bagis.nu/

15 mars 2010. Uncategorized. Lämna en kommentar.

Sammandrag från Köpestämman för Rotemannen 2, den 8 mars i Folkets hus

Stämman öppnades ca kl 19.20 och höll på till ca kl 20.00. Den sena starten berodde på att det inkommit ett femtontal fullmakter som behövde kontrolleras av konsulten.

Nätverket Sälj inte Rotemannen var på plats med fyra representanter i syfte att genomföra en egen kontroll över att röstlängder och röstningsförfarandet var korrekta. Vi hade ingen särskild anledning att misstänka att fusk skulle förekomma men i och med att fusk har förekommit på andra stämmor så ville vi ta det säkra före det osäkra.

Konsulten Curt Larsson valdes till stämmans ordförande och bekräftade på ett tidigt stadium inför de församlade att man måste vara både hyresgäst och folkbokförd för att ha rösträtt. Han föreslog därefter att man för enkelhetens skull ändå skulle låta folk rösta utifrån hyresgästlistan.

Nätverket hade läst Föreningslagen kap 7, 10§ om upprättande av röstlängder och trodde nu att man skulle försöka kuppa igenom en felaktig lista med allvarliga konsekvenser för röstresultatet. Vi frågade Curt Larsson om han ville att vi skulle godkänna en lista som var fel. Han gav då tydliga garantier att efterkontroll skulle göras vid en majoritet för Ja och att man då skulle verifiera om rösterna var giltiga, dvs se efter om röstgivarna var folkbokförda och vilka lägenheter som hade fler än en person på kontraktet. Att man gjorde en enklare omröstning först berodde endast på att Larsson ville bespara mötesdeltagarna tid – han trodde ändå att det skulle bli svårt att nå en majoritet. Efter det uttalandet så vågade även vi godkänna röstlängden. Röstningsförfarandet skulle dessutom vara så öppet att vi lätt kunde följa med i våra egna listor. Klart är att konsulten borde ha gjort i ordning en sådan lista som vi hade, där alla uppgifter fanns samlade på samma ställe.

Vi försökte få Eva-Maria Dahlin från Nätverket vald till en av de två justerarna som också hade i uppgift att räkna rösterna. Det gick inte att få majoritet på stämman för det, folk trodde väl att vi var ute efter att sabotera. Jag har vid det här laget möjligen börjat göra mig känd som en irriterande typ som vill förstöra lyckan med tusen frågor som antyder att det finns fel överallt.  Justerarna och rösträknarna som valdes var Håkan Andersson och Karin Wiklander. Hur som helst, att ha en justerare från oss skulle inte visa sig bli nödvändigt.

För att nå 67% majoritet för ombildning hade det krävts ca 140 ja-röster. Ordföranden (Curt Larsson) förfor på så vis att han läste upp alla namn på hyresgästlistan för mars 2010 varpå den uppläste fick avge sin röst. Rösten bokfördes av de två justerarna uppe på podiet vid ordföranden. Vi i Nätverket markerade samtidigt i våra listor där vi redan noterat vilka som hade gemensam röst och vilka som var mantalsskrivna.

Resultatet blev enligt mina anteckningar 80 ja-röster. Uppe från podiet meddelade man 82 vilket kan bero på att jag missat ett par namn. I våra listor kunde vi ta bort två röster där några inte var folkbokförda på adressen och ytterligare 8 som hade delad vårdnad om röstsedeln. Kvar blev alltså 70  eller kanske 73 röster för ja. Dvs, ca 34-35%.

Curt Larsson meddelade att han inte såg något behov av att kollationera rösterna eftersom redan 82 ja-röster var alldeles för långt ifrån det riktiga behovet på närmare 140 om en ombildning skulle kunna genomföras. I Nätverket gav vi vårt tysta medhåll till att avstå från en kollationering som även för oss nu kändes helt ointressant. Det låga intresset för en ombildning av fastigheten Rotemannen 2 var i alla händelser fastställt och väntar nu bara på att redovisas för Stockholmshem.

Curt Larsson sa avslutningsvis att om man hade varit bara tio röster ifrån hade man kallat till en ny stämma om en vecka. Men nu fann man det helt meningslöst att hålla en ny stämma eftersom intresset var för litet i fastigheten. Han sa att han var ledsen över resultatet och meddelade formellt att församlingen INTE hade beslutat att köpa fastigheten Rotemannen 2. Därefter avslutade han mötet.

Vårt omdöme om stämman:

Allt verkar ha gått rätt till. Den oro vi kände inför eventuella oegentligheter visade sig obefogad. På alla sätt var stämman transparent, tydlig, lugn och avslappnad. Minus för att inpasseringskontroll skedde utan legitimationskrav. Ett val som betyder så mycket för tvåhundra personer bör ske under former som gör resultatet omöjligt att ifrågasätta.

Förbättringsområden:

Vi gjorde precis innan mötet började ett försök att erbjuda konsulten vår lista där vi sammanfört alla uppgifter om folkbokföring, hyreskontrakt med mera. Då hade man ju kunnat följa den listan på en gång istället för att riskera omaket att behöva kollationera rösterna efteråt. Men, nej det var inte intressant. Vi hade förstås kunnat erbjuda listan tidigare men samtidigt utgick vi från att konsulten och styrelsen skulle ha gjort i ordning en likadan lista som vi.

Hoppas vi kan gräva ned stridsyxan nu.

Alexander Cavalieratos

08 mars 2010. Uncategorized. 5 kommentarer.

DET BLIR INGEN OMBILDNING AV ROTEMANNEN 2

För en liten stund sedan stod det klart att det inte blir någon ombildning av Rotemannen. Ordförande för köpestämman ansåg att JA-rösterna var alldeles för få för att hålla en ny köpstämma om en vecka.  Därmed kan vi fastslå att det inte blir någon ombildning eftersom ansökningstiden löper ut den 15 mars.

En längre rapport från köpestämman kommer senare.

TACK till alla er som har visat stöd för vårt arbete!

Eva-Maria Dahlin

08 mars 2010. Uncategorized. 1 kommentar.

OM DRÖMMAR

Har du också fått Susannes inlägg i ombildningsdebatten i brevlådan? Jag känner mig nödgad att besvara några av punkterna i utskicket med rubriken: Kommer min dröm bli sann? Låt din dröm bli verklighet.

Stambyte:

Susanne skriver att stambytet görs av professionell personal oavsett om bostadsrättsföreningen gör det eller Stockholmshem. Det är riktigt.

Betänk dock:

– Att om Stockholmshem gör det så får du hyresfritt för den tiden stambytet tar som kompensation. Genomför bostadsrättsföreningen stambytet måste du fortsätta att betala månadsavgift och lån.

– Dessutom erbjuder Stockholmshem möjligheten att bo i evakueringslägenhet om du till exempel är allergisk mot byggdamm, har små barn eller är gammal. Har bostadsrättsföreningen samma möjlighet?

Ekonomisk kalkyl:

Susanne skriver att brf:s ekonomiska kalkyl visar att våra månadskostnader kommer att vara ungefär samma som det vi betalar i hyra nu.

Vi menar att det finns en oerhört stor risk att kostanderna kommer att öka. Detta är som sagt gamla hus och det finns mycket som kommer behövas ses över som INTE står i den ekonomiska kalkylen. Till exempel behöver alla portdörrar rustas upp, vilket enligt Stockholmshem är en kostnad på 300 000 kr st. Inklusive arbetskostander. Sedan anser vi att detta med att våra personliga månadskostander kommer att vara samma som nu är nys. I våra månadskostnader kommer också sådant som inte syns i den ekonomiska kalkylen. Till exempel: Går din kyl eller spis sönder- måste du betala det själv.  En läcka i lägenheten- måste du betala själv. En trasig ruta- måste du betala själv. Och så vidare.

Frihet och demokrati:

Susanne skriver att det finns många Bagarmossenbor som vill göra en bra affär och inte vill ha en hyresgästförening eller nätverk som bestämmer vad de ska tycka. Susanne tycker att vi skall värna om människans rätt att tänka fritt och lämna politiken utanför.

Vi tycker också att vi skall värna om människans rätt att tänka fritt och i en demokrati finns alltid olika åsikter. I Sveriges riksdag har vi till exempel ett höger- och vänsterblock. Med olika åsikter. Till och med inom blocken finns olika åsikter. I vår ombildningsprocess finns JA-sidan och NEJ-sidan. Inget konstigt med det. Eller hur? Bostdrättsivrarna försöker få oss att säga att detta är en bra affär. Vi menar att det är en dålig affär. Sen är det fortfarande upp till var och en att avgöra själv. Så  är det alltid.

Om man vill göra en bra affär eller känner att man vill äga sin bostad kan man köpa sig en befintlig bostadsrätt. Alldeles nyligen såldes lägenheter på Rusthållarvägen för ca 17 000/kvm och dessa lägenheter är stambytta och renoverade. Inte många tusenlappar dyrare än vad våra lägenheter skulle kosta vid ombildning.

Susanne skriver också att det förekommit hot från NEJ-sidan mot de som arbetar för en ombildning.

Vi som är aktiva inom Sälj inte Rotemannen känner inte till dessa hot och tar bestämt avstånd från sådant. Vi har hela tiden värnat om en god debatton.

Vidare skriver Susanne att lokala hyresgästföreningen tagit beslut om att inte låta bostadsrättsföreningar låna lokalen på Svartågatan 44 eftersom flera av oss från Nätverket Rotemannen sitter i styrelsen.

Mycket riktigt satt jag och Agneta Simmons i styrelsen för Hyresgästföreningen Gamla Bagarmossen. Vi blev tillfrågade av Hyresgästföreningen Sydost att kandidera till styrelsen just för vårt engagemang i Sälj inte Rotemannen eftersom den gamla styrelsen bestod av flera som satt i interimstyrelser runt om i gamla bagarmossen. Dessa personer satt så att säga på två stolar och detta strider mot Hyresgästföreningens hållning i frågan. Hyresgästföreningen Sydost ville balansera representationen. Men det var inte bara jag och Agneta som tog beslutet om att inte låta bostadsrättsföreningar hyra vår lokal. Det var ett gemensamt beslut från styrelsen eftersom ombildningar pågår i flera områden i Gamla Bagarmossen. Dessutom är det så att enligt hyresavtalet med Stockholmshem ska denna lokal användas av hyresgästföreningen. Inte under några omständigheter får den i avtalet användas för kommersiell verksamhet. Ombildning av hyresrätter definieras just som kommersiell verksamhet. Hade hyresgästföreningen lånat ut lokalen till den provisoriska styrelsen så hade den brutit avtalet med Stockholmshem.

Slutligen skriver Susanne att hon tycker att detta framförallt är en god affär för sina barn.

Jag menar att det är just genom denna urholkning av allmännyttan  som vi missgynnar våra barn. Jag, likt många av oss, fick en lägenhet i unga år via bostadskön under en tid när jag inte hade möjlighet att köpa min bostad. Det är en rättighet att få bo någonstans. Jag DRÖMMER om en stad som har möjlighet att erbjuda sina invånare billiga hyresrätter. Så låt oss inte sko oss på allmännyttan. Vill man äga kan man köpa befintligt. Vi har en gång fått våra bostäder av allmänyttan, låt oss ge andra samma möjlighet.

E-M Dahlin

06 mars 2010. Uncategorized. Lämna en kommentar.

Rapport från Sälj inte Rotemannen och Hyresgästföreningens möte på Folkets Hus 28/2

Sälj inte Rotemannen och Hyresgästföreningen Sydost höll möte på Folkets Hus i lördags. Vi tyckte att det kunde vara på sin plats att diskutera stundande köpestämma. Terje Gunnarsson, ordförande för Hyresgästföreningen i Stockholm gästade oss med sin kunskap om ombildningar.

VI UPPHÖR INTE ATT FÖRVÅNAS:

Terje Gunnarsson berättade bland annat att det inte krävs någon som helst utbildning för att arbeta som ombildningskonsult och de har heller inget ansvar. Om köpestämman röstar till förmån för ombildning lämnar konsulten Curt Larsson oss med en en föreningskuld på 113 miljoner, våra egna privata lån för insatserna varierande mellan en kvarts till en miljon per person samt en oerhört sliten fastighet med omfattande renoveringsbehov. Själv blir han 2,8 miljoner rikare.

Det är också vem som helst som kan sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening, det krävs ingen särskild kompetens för detta förtroendeuppdrag. Detsamma gäller de som sitter i brf:s interimstyrelse, eller ”Arbetsgruppen”, de som tillsammans med Curt Larsson driver denna ombildningsprocess sedan 3 år tillbaka. Dessa vem som helst vill nu att du ska låna ut en miljon till dom, dvs din andel av föreningens lån på 113 miljoner. Är du beredd att göra det? (Din andel blir ca en miljon om 60% av de boende köper).

Terje Gunnarsson menade att vi också ska komma ihåg att när vi köper Rotemannen 2 så köper vi en gammal SAAB. De här husen är slitna. Under de tre år som den långdragna ombildningsprocessen pågått har Stockholmshem fryst allt underhåll av husen eftersom de inte vill ge bort kostnadskrävande arbeten till en eventuell förening.

FÖR DIG SOM VILL FORTSÄTTA VARA HYRESGÄST:

Interimsstyrelsen/arbetsgruppen uppmanar boende som vill fortsätta hyra att rösta för en ombildning. Jaha. Vad finns det för fördel med att vara hyresgäst i en bostadsrättsförening? Ingen. En bostadsrättstförening har INTE den erfarenhetsbas att upphandla och administrera tjänster och ärenden som Stockholmshem har.

Men om inte vi köper säljs Rotemannen kanske till en annan privatvärd? Det finns inget intresse från Stockholmshem att göra en sådan försäljning. Stockholmshem har för avsikt att fortsätta förvalta våra hus!

ETT BRA KÖP?

Terje Gunnarsson antydde att lånen kan skena iväg med stigande räntor och att kvarblivna hyreslägenheter inte kommer att gå att sälja till det pris man hoppas på. När Finansinspektionen förväntas besluta om ett lånetak för bankerna i sommar går det kanske inte att sälja så många av de kvarblivna hyresrätterna över huvud taget om krediterna under de närmaste åren blir dyrare och köparna därför uteblir. Går Rotemannen i konkurs är varje medlem i den ekonomiska föreningen ansvarig, alltså varje innehavare av en bostadsrätt måste vara med och betala. I värsta fall kan man då bli av med sin lägenhet och kastas ut i bostadslösheten. Men ett kärt minne har du kvar från Brf Rotemannen – ditt privata lån för insatsen till din lägenhet!

RESPEKTERA RESULTATET FRÅN KÖPESTÄMMAN

Det har blivit praxis i ombildningsprocesser att man har upp till tre köpestämmor om det har blivit ett NEJ till köp på de två första. Terje Gunnarsson menade att det inte i andra valsammanhang resoneras på det viset. I riksdagsvalet till exempel. Det vore odemokratiskt att rösta en gång till en vecka senare om ”fel parti” vann! Röstresultatet bör respekteras men vid många ombildningsprocesser hålls det köpestämmor tills svaret blir ”rätt”. Det är helt lagenligt att hålla flera köpestämmor, upp till tre stycken med en vecka emellan men det tål att funderas på om det verkligen är särskilt demokratiskt. Om man tänker det omvända- att det skulle bli ett JA för ombildning på första köpestämman så skulle det inte för något i världen bli en påföljande köpestämma för att då se om det skulle bli ett NEJ för köp. Detta är ännu ett exempel på hur bristfälliga lagarna är för ombildningar.

Vi diskuterade också brf:s kallelse till stämma och den medföljande bilagan. I kallelsen refererar ”Styrelsen” till bilagan som en fullmakt du kan använda om du är förhindrad att koma till stämman. Det är ett fult knep! Deras fullmakt är nämligen en ja-röst! (Läs texten noga.) Är du emot en ombilning, skriv inte på någon fullmakt och stanna hemma. Det är lika med en NEJ-röst. Terje Gunnarsson poängterade det märkliga i att fullmakter förekommer vid ombildningar med tanke på att ett bostadsköp förmodligen är det största privatekonomiska beslutet en människa tar. Ska man göra en miljonaffär borde man nog kunna se till att vara med när beslutet tas.

SLUTLIGEN

Det stundar som sagt en köpestämma nu på måndag den 8/3. Vi kan räkna med att det blir en till den 15/3 som är det datum Stockholmshem har satt som sista datum för denna ombildningsprocess.

Låt denna evighetslånga karusell vara över då. Stockholmshem har råd och vilja att rusta upp husen. Låt dem sätta igång så snart som möjligt.

A Cavalieratos och E-M Dahlin

04 mars 2010. Uncategorized. 1 kommentar.

Med anledning av bostadsrättsföreningens kallelse till stämma så säger vi återigen:

Skriv inte på någon fullmakt om du är EMOT en ombildning. STANNA HEMMA. Att inte dyka upp på köpestämman är lika med en NEJ-RÖST. Representanter för Sälj inte Rotemannen kommer att vara på plats för att bevaka att köpestämman.

03 mars 2010. Uncategorized. Lämna en kommentar.

Möte med SBAB – Folkets hus 25/2

Mötet drar igång 10-15 minuter sent på grund av att varken konsulten eller Kent Enkulla (bankmannen) är där. Vi är ca 40 personer i lokalen. Till sist kommer Kent Enkulla men konsult Curt Larsson uteblir under hela mötet på grund av trafikproblem.

Enkulla inleder med att säga att han ”tycker att det är roligt med ombildningar”, att han jobbat med just ombildningar i olika banker i 12 år, har drivit igenom 350 sådana men att han är ”helt neutral” i frågan om vi bör rösta ja eller inte.

I inledningen av mötet nämner han att hyresgäster i en framtida bostadsrättsförening kommer ha samma hyror som förut och ”inte kommer märka något av” förändringen. Att det skulle bli samma hyror är dock ingenting Enkulla kan uttala sig om, beslut om hyror tas av medlemmarna i bostadsrättsföreningen på en medlemsstämma. I december förra året höjde en bostadsrättsförening på Gärdet hyrorna för sina resthyresgäster med upp till 33%.

se denna artikel i Metro:

http://www.metro.se/2009/12/16/r_vluf2eptr6p8co2h26s2a/

Enkulla säger vidare att hyresgäster som nu ringer Stockholmshem vid fel/problem i lägenheten – efter en ombildning kommer man ringa den tekniska förvaltaren istället och att detta inte kommer bli någon större skillnad.

Angende löptiderna på föreningens lån säger han  att det är bra att sprida ut risken genom att ha lån på olika löptider, så att föreningen binder om olika del av lånen olika tider.

SBABs höga lånetak kom upp (de lånar ut till 95 % av marknadsvärdet vid vanligt köp av bostad på marknaden). Vid ombildningar lånar de ut till 85% av marknadsvärdet men eftersom man vid en ombildning köper sin lägenhet till mindre än marknadsvärdet täcks hela insatsen för lägenheten inom de 85 procenten. Detta innebär att SBAB erbjuder intresserade köpare i Rotemannen 2 lån till hela insatsen plus lite extra utöver det om det ryms i de 85 procenten.

Men Enkulla menade att SBAB trots det höga lånetaket är ansvarsfulla med vilka det lånar ut till. Han berättade också om SBABs kreditprövning:

– Man ska klara en ränta på 7-8 procent samt att amortera på lånet. Eftersom Kent Enkulla egentligen främst är inriktad på föreningens lån och inte privatlånen kunde han inte ge några mer exakta uppgifter.

– Man ska ha sk Pengar Kvar I Plånboken efter att ränta, månadsavgift och andra viktiga månadskostnader är betalade. Detta varierar från person till person, beroende på vad man har för utgifter. Så här lyder ett exempel på detta som Sälj inte Rotemannen tagit del av från Rädda Linjalens (december -09) hemsida:

Just nu kräver bankerna att en låntagare är betalningsmässig för en ränta på 7-8%, plus att man varje månad skall ha ytterligare 7.500:- att leva på, plus 2.500:- per hemmavarande barn. Alla summor är netto efter skatt. En ensamstående tvåbarnförälder med en insats på 2,5 miljoner skall med andra ord tjäna 24.167:- efter skatt för att bli beviljad lån.

– Man behöver ej ha fast inkomst men betalningsanmärkningar eller att ha kronofogden på sig är inte bra.

Men när det gäller att få lån eller inte finns ”en gråzon”, berättar Enkulla. SBAB försöker hitta lösningar så att alla ska få låna. Och det blir en ombildning kommer SBAB skicka privatrådgivare hit till Bagarmossen som de ev. låntagarna kan gå till och diskutera om de kan få lån eller inte.

Tillämpandet av denna ”gråzon” tillsammans med SBAB:s engagemang i ombildningsprocessen ger slutsatsen att SBAB verkar mycket ivriga att låna ut stora summor pengar till så många som möjligt i Rotemannen 2. Det är dock låntagarna (kanske särskilt de som först varit nära att inte få låna på grund av för låg inkomst) som åker på smällen när räntorna stiger (och månadskostnaden i takt med dem) samt vid en eventuell bostadskrasch.

Om man inte får lån hos SBAB rekommenderade Enkulla 2 saker.

1. Att gå till andra banker och fråga. Han tipsade även om banker som accepterar betalningsanmärkningar som till exempel Blue Step (kända för sina ockerräntor).

2. Att låta någon annan till exempel föräldrar eller barn bli medlåntagare.

Enkulla svarade blankt nej på frågan om ombildningskonsulter får bonusar eller förmåner av SBAB liksom det framkommit att mäklare har fått. Vid en längre utfrågning säger Enkulla att Curt Larsson, konsulten som driver ombildningen av Rotemannen 2, eventuellt skulle kunna få låna av SBAB med samma ”ränterabatt” som föreningen får på sitt lån (0,20 procent på alla löptider).

L Wihlborg

27 februari 2010. Uncategorized. Lämna en kommentar.

Fusk vid ombildningar- NEJ TACK!

Man kan kanske undra varför vi på Nätverket Sälj inte Rotemannen länge har slagit på stora trumman och varnat för FUSK i samband med förestående köpestämma. Men vi har anledning att vara oroliga. Det är i ögonfallande vanligt att ombildningar fuskas igenom. Allt fler fall hamnar i rätten och media har uppmärksammat fenomenet som har sin logik i bland annat det faktum att konsulter får betalt för sitt arbete först efter att ombildningen klubbats igenom. Vi har vid flertal tillfällen vädjat till bostadsrättsföreningens interimstyrelse om att främja en demokratisk köpestämma utan respons.

Här nedan följer några artiklar om det utbredda fusket:

http://www.metro.se/2009/05/11/42335/sa-har-fuskas-det-vid-borattsomvandli/

http://svt.se/2.33538/1.1569981/bostadsrattsforening_polisanmald_for_bedrageri&from=rss

http://www.e24.se/pengar24/bostad/bostadsmarknaden/manga-fuskar-vid-ombildningar_1307257.e24

http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hemhyra/firstpage/edition/110/everyone/2010/02/firstPageItem20100224_125047617/firstPageItem20100224_125047617?orgId=110

http://raddalinjalen.blogspot.com/2010/02/cirkus-pa-tivolit.html

Vi utgår ifrån att alla parter gynnas av att ombildningar är och ses som demokratiska och en demokratisk process kräver alltid vissa kontrollinstanser.

Se våra krav:

https://rotemannen.wordpress.com/2010/02/09/vi-kraver-en-demokratisk-kopestamma/

Slutligen säger vi: LÄMNA INGA FULLMAKTER

Om ni INTE är för en ombildning så är en inlämnad fullmakt detsamma som ett JA till ombildning!

E-M Dahlin

26 februari 2010. Uncategorized. Lämna en kommentar.

Tio tecken på en bostadsbubbla

2009 var året när Sveriges bruttonationalprodukt noterade den största nedgången i fredstid och arbetslösheten rusade i höjden. Men på bostadsmarknaden var det dunka-dunka på hög volym och slipsen runt huvudet.

Många pekade ut de galet övervärderade it-aktierna och perversionen på den amerikanska bostadsmarknaden flera år i förväg. Men plötsligt säger det poff. Och då gäller det att vara förberedd för att inte bli en blöt fläck.

Hela artikeln:

http://www.e24.se/pengar24/bostad/bostadsmarknaden/tio-tecken-pa-en-bostadsbubbla_1797031.e24

26 februari 2010. Uncategorized. Lämna en kommentar.

Möte inför köpestämman i Rotemannen 2

Tid:             Söndag 28:e Februari kl. 18.00

Plats:          Folkets Hus Bagarmossen

Är detta verkligen ett bra köp?

–         för dig som vill bo kvar men äga ditt boende?

–         för dig som vill köpa och sälja för att göra ett bra klipp?

–         för dig som vill bo kvar som hyresgäst?

Information och diskussion

Inför köpestämman:

– Hur kräver vi en demokratisk köpestämma utan fusk?

Terje Gunnarsson

Ordförande för Hyresgästföreningen i Stockholm kommer och berättar om Hyresgästföreningens hållning i ombildingsfrågan.

Det handlar om ditt framtida boende i kvarteret

Alla är välkomna!

Nätverket Sälj inte Rotemannen

Hyresgästföreningen Sydost

www.hgfsydost.se

26 februari 2010. Uncategorized. Lämna en kommentar.

Nästa sida »