Föreningsstämmor & Fullmakter

Vad gäller vid föreningsstämman

Som medlem skall du närvara personligen vid föreningsstämman. Kan du inte det så får du skicka en ställföreträdare (enligt lag) eller ett ombud.

Ställföreträdaren eller ombudet måste ha en fullmakt. Det säkraste är en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Dagtecknad betyder att fullmakten måste tecknas samma dag som stämman.

Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon, barn eller annan medlem får vara ombud, (om inte annat anges i föreningens stadgar). Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem, (om inte annat anges i föreningens stadgar).

Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, (om inte annat anges i föreningens stadgar).

En medlem kan vid föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon, barn eller annan medlem får vara biträde, (om inte annat anges i stadgarna).

Om Fullmakter

En fullmakt behöver inte vara skriftlig eller bevittnad för att vara gällande, utom då den avser köp, byte eller gåva av fast egendom och bostadsrätt.

En fullmakt kan få långtgående konsekvenser för fullmaktsgivaren. Tänk därför noga över hur fullmakten utformas och till vem den ges.

En skriftlig fullmakt ska undertecknas. Fullmakter behöver inte vara bevittnade men de har större bevisvärde om de är det.

Den person som har fått en fullmakt kan inte utan tillåtelse överlåta fullmakten på en annan person.

Fullmakten kan vara begränsad till visst ämnesområde, till visst ärende eller till viss tid, vilket ska anges. Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas. Dock längst ett år. En fullmakt återkallas på samma sätt som den gavs. Bästa sättet att återkalla en skriftlig fullmakt är att riva originalet.

Så här kan en fullmakt se ut

Härmed ger jag ..(eget namn).. fullmakt åt ..(namn på den som skall ha fullmakten).. att för min räkning föra talan och rösta i samtliga frågor vid Bostadsrättföreningen Rotemannen 2s stämma den ..(datum för stämman)..

..(ort och datum när du skrev fullmakten, OBS samma dag som stämman)..

..(din underskrift).. med namnförtydligande

Bevittnad av (2 personer)

..(underskrift av vittnet).. med namnförtydligande och telefonnr eller mailadress

..(underskrift av vittnet).. med namnförtydligande och telefonnr eller mailadress

Fullmakten lämnas på stämman (till styrelsen, i samband med att man prickas av i röstlängden) i utbyte mot röstkort/röstlapp, och fullmakten ska sedan bifogas stämmoprotokollet som bilaga (i original).

Återkalla en fullmakt

Om du muntligen eller skriftligen givit ditt medgivande till/på något som kan uppfattas som en fullmakt kan du alltid återkalla den.

För att återkalla en skriftlig fullmakt använder du sparad kopia av fullmakten och bekräftar återkallandet på kopian, varefter kopian av fullmakten lämnas in till styrelsen.
Saknas kopia eller om det gäller en muntlig fullmakt så går det ändå att återkalla fullmakten om så önskas, genom att skriftligt informera styrelsen om detta.

Om två personer står på kontraktet, vad gäller?
Vid föreningsstämman har varje bostadslägenhet en röst (om det inte uppges något annat i stadgarna). Man innehar alltså endast en röst per hushåll, oavsett om man är ensam ägare eller delägare till en lägenhet.
Om endast en delägare närvarar vid stämman behöver denna medlem inte ha fullmakt för sin sammanboendes räkning.

Vad som gäller vid föreningsstämmor och för fullmakter hittar du bl a i  Föreningslagen 7 kap och i Avtalslagen 2 kap.

PeterPaul

Annonser

24 januari 2010. Uncategorized.

Kommentera

Be the first to comment!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Trackback URI

%d bloggare gillar detta: